Please disable your ad blocker to support our website.

Dynasty Warriors 5 CodeBreaker Codes (NTSC-U)

This page contains all of the CodeBreaker cheat codes I have for Dynasty Warriors 5. If you're playing with the PCSX2 Emulator and you'd like to use the codes on this page I recommend heading over to my How To Use Cheat Codes on PCSX2 Guide. This will explain how to setup and use the codes on this page with that emulator.

Alternatively if you're playing on a physical console you'll need to own a CodeBreaker/GameShark disc in order to use these codes. If you don't see the code you want on this page I recommend heading over to my Dynasty Warriors 5 Gameshark Codes (NTSC-U) and search for your code there instead!

 

Generals Codes
- Cao Cao
- Cao Pi
- Cao Ren
- Da Qiao
- Dian Wei
- Diao Chan
- Dong Zhuo
- Gan Ning
- Guan Ping
- Guan Yu
- Huang Gai
- Huang Zhong
- Jiang Wei
- Ling Tong
- Liu Bei
- Lu Bu
- Lu Meng
- Lu Xun
- Ma Chao
- Meng Huo
- Pang De
- Pang Tong
- Sima Yi
- Sun Ce
- Sun Jian
- Sun Quan
- Sun Shang Xiang
- Taishi Ci
- Wei Yan
- Xiahou Dun
- Xiahou Yuan
- Xiao Qiao
- Xing Cai
- Xu Huang
- Xu Zhu
- Yuan Shao
- Yue Ying
- Zhang Fei
- Zhang He
- Zhang Jiao
- Zhang Liao
- Zhao Yun
- Zhen Ji
- Zhou Tai
- Zhou Yu
- Zhuge Liang
- Zhu Rong
- Zuo Ci

Have Item Codes

Player 1 Codes

Player 2 Codes

 

Unlimited Mission Time Left: 3ADD423A 02065571

Unlimited Powerups (On Pickup): 8CBD3F5B 6E258AA4

Max/Unlimited Interim Saves: 715F287B BD27D758

Unlimited Interum Save Usage: 03789C91 3B1CAAA3

 

All Movies Unlocked

A9549F75 9B3058A2
0CF49BDF A4E29C32

 

Player 1 Weapon Modifier Code
R1 Increases Weapon Digit
L1 Decreases Weapon Digit

EC76C777 F2F84976
33DC5172 3675DEB3
D78E3527 10473EC8
FBDAD86B 2CD76217
26ED88CD 543B17A3
F3BF2C07 7A96FE25
295FDE80 68CDE294
66377DD2 DC8DBBAA
0FB2A71B 609F6BA0
B3D97334 52002594
39CFBB42 07759F38
5D7EBA59 E17337D1
B0536060 F5D9DFA4
FFA5BE67 022F4CB2
E949A39C 67E41C10
39683CDB 8FFB5F62
048EE44B F26472F1
300E7400 221A0E77
319AC4E2 3E78E888
614F236F 775FA03A
407D3F84 EDEBB5D8
98ABE5CF B9BA05D4
DACC6F2F 781C48EE
04FB30B3 B3884426
0C4DD57C 0EB37DEA
E013AD34 FC313936
DDC14781 65AB040E
2871105E 8CECB197
DAFE2CCD 248AB7A1
A44A77D1 8489DAAE
E5CEAA4E 4353F5CE
E3F0B87A 1A5B1A33
0353C1A0 EB7053E4
CA129FD6 21941D0A
1FCCE93B 928C72E1
10BC1D2C 10AE522D